Hoppa till innehåll

Blanka guld

I dess grundbetydelse är blankningen en aktielånsaffär där den ena parten – utlånaren – mot en avgift eller ränta lånar ut en aktie till en annan part – låntagaren – under en tidsperiod. Låntagare är blankaren. När lånetiden löper ut återlämnar blankaren aktierna till utlånaren.

Men blankning kan också ske med råvaror eller valutor. Och idag kan man använda olika plattformar för att göra det. Det går till exempel att blanka olika typer av valutor, som USD, SEK och EUR, men också, som sagt, råvaror som guld och silver och andra metaller.

Men vad betyder egentligen blankning av en metall som guld? Vad är det och hur går det till?

Guldets värde

Guld är en metall som alltid varit intressant att investera i – både för privatpersoner och företag. Guld kallas ofta för FIAT-valutan motpart. Fiatpengar är pengar som saknar ett inneboende värde. Istället grundar sig värdet på den institution som ger ut dessa pengar. Ofta är den institutionen en stat. Guld är således FIAT-valutornas motsats eftersom det har ett inneboende värde.

När man spekulerar på guldets värde så kan man antingen “gå lång” eller “gå kort”. Gå lång betyder att man tror att guldet kommer att öka i värde. Gå kort, då tror man att guldet kommer att minska i värden. Det är bara när man tror att guldet kommer att minska i värde, gå kort, som är att blanka. Idag finns det många plattformar som underlättar spekulation på en tillgång som till exempel guld.

Genom att registrera sig på en lämplig handelsplattform kan man blanka, och således tjäna pengar på om guldet tappar i värde. Oavsett hur spekulationerna går finns det således en möjlighet att dra fördel av fluktationen.

Är det en god idé att blanka guld?

Det finns två sätt att investera i guld. Om man inte gillar värdepapper, börs och banker, så kan man investera i fysiskt guld. Skulle man däremot ha det stora privilegiet att ens bankfack är fullt, då kan man istället investera på börsen.

När det kommer till guld, så går det till exempel att investera i guld via en guldfond, guldtermin eller ett bolag som producerar den vackra råvaran. Huruvida det är bra eller dåligt att blanka guld är upp till dig som enskild individ. Att komma fram till ett bra beslut kräver att man tittar på en rad olika faktorer som sammantaget ger ett hum om priset kommer att sticka eller sjunka. Så på frågan om det är en god idé att blanka guld är svaret: det beror på.

Vad betyder blankning av guld egentligen?

Om man inte har läst på om blankning tidigare kan det vara svårt att veta hur processen går till. Till viss del behöver man dock inte förstå för mycket om den eftersom det är så rackarns enkelt att sätta igång med det idag. Allt man behöver är en handelsplattform. Å andra sidan bör man alltid sätta sig noggrant in i konceptet och lär sig så mycket som möjligt.

När man använder sig av blankning, till exempel i samband med en guldinvestering, så betyder det att man drar nytta av att guldpriset sjunker. Man vill alltså att aktien ska vara värd så lite som möjligt – för det är då man kommer att tjäna mest pengar. Ett annat sätt att säga samma sak på äe: Att blanka innebär att man placerar pengar och går med vinst om det underliggande instrumentet, i det här fallet guld, går ned i pris.

Riskerna med att blanka guld

Det finns, som med allt annat här i världen, för- och nackdelar om man vill blanka guld eller andra råvaror. Även om den här artikeln handlar om blankning, och inte satsningar på kommande värdeökningar, så är det samma försiktighet som krävs. Innan man sätter sig ned och spekulerar på en nedgång måste man förstå vad ens guldfond innehåller. Genom att ha full koll på innehållet är man en bra bit på vägen att kunna göra goda beslut – oavsett om det blir ett beslut att blanka eller något annat. Sedan ska man lära sig hur man blankar och hur man håller koll på hur det går.

En risk som är lätt att glömma bort är att investeringen i guld kan ligga utomlands. Då tillkommer en valutarisk som man måste hantera.