Hoppa till innehåll

Fundamental analys

När du ska se om en aktie är köpvärd eller inte kan du använda dig av något som kallas för fundamental analys. Då lägger du störst fokus på företaget och bryr dig inte så mycket om aktiekursen. Det är alltså företagets vinster på lång sikt som kommer att påverka aktiekursen. Därför bör du försöka hitta ett företag med goda framtidsutsikter som också förväntas göra en stor vinst. 

Det du ska göra för att genomgå en fundamental analys är att titta på tidigare årsredovisningar. Där letar du efter specifika nyckeltal. Dessa kan du sedan använda för att jämföra flera olika företag i samma bransch. Då kommer du snart se om en aktie är köpvärd eller inte.

fundamental analys

Detta ska du titta på vid en fundamental analys

Om du vill hitta ett företags årsredovisning är det bäst att besöka deras hemsida. Normalt så går det att ladda ner den direkt på sajten. Du kan även beställa den om du vill ha den i fysisk form. Du får i årsredovisningen en bra bild av företaget och deras föregående resultat. Inom sex månader från ett verksamhetsårsslut måste alla bolag ha en bolagsstämma. Där har alla aktieägare möjligheten att ställa frågor som de har till styrelsen. Det är också där som man bestämmer vad man ska göra med överskottet från året innan. 

Har du inte en ekonomiutbildning i bakgrunden kan en årsredovisning vara ganska svår att förstå sig på. Som tur är behöver du inte ha koll på varenda siffra. Här ger vi dig en lite grundligare genomgång om de bitarna som är bra att kika lite extra på.

VD-ordet

Det finns en del som kallas för VD-ordet. Här får VD:n möjlighet att prata om möjligheterna och utmaningarna för bolaget under de kommande året och åren. De ger sina tankar om året som gått samt förhoppningar på framtiden. 

Bolagspresentation

Det är i denna del som du får en överblick av företaget. Du kan se allt från hur de tjänar sina pengar till vilka som är deras främsta kunder och konkurrenter. Du kan även se vilka leverantörer de har samt vad de ser som deras hot och möjligheter. Det är i princip all information du behöver för att se om företaget är värt att investera i eller inte. 

Vilka av dessa punkter är det då som är positiva? Om ett företag har hög tillväxt och samtidigt få konkurrenter är det väldigt positivt. En annan positiv aspekt är om de har ett starkt och välkänt varumärke. Finns det svagheter är det väldigt viktigt att företaget har en tydlig plan om hur de ska tackla dessa. 

Finansiella mål

Detta är sektionen där företaget berättar om deras finansiella mål och hur de ska förvalta sin avkastning. Normalt har de en plan som sträcker sig mellan 5-7 år framåt i tiden. Om du vill gräva lite djupare kan du se hur dessa skiljer sig från tidigare år. Det är enkelt att plocka fram om det är ett lite äldre företag som har varit med länge i branschen.

Glöm inte att titta på resultaträkningen vid en fundamental analys

En resultaträkning är ett annat ord för att summera det gångna året i siffror. Du kan se hur mycket pengar som försvinner i utgifter och hur mycket de har fått in. Vinster mot förluster med andra ord. Mellanskillnaden mellan dessa talar alltså om ifall företaget har gått med vinst eller förlust. 

Det som är väldigt viktigt att titta på är om företaget har gått med vinst efter skatt. Om du vill ha en bättre uppfattning om vad som påverkar deras resultat kan du även göra något som kallas för känslighetsanalys. Kanske har det varit en förändring gällande råvarupriset som har påverkat företaget? Det är tyvärr inte så mycket de kan styra över utan bara något som de måste anpassa sig till. Då får du också en lite bättre bild av vad som pågår.

Blanka aktier

Detta kan du utläsa av balansräkningen

Något annat du kan tänka på när du ska göra en fundamental analys är att titta på balansräkningen. Det är en så kallad ögonblicksbild och den är alltid gjord i slutet av året. Det är en lista på värdet av alla tillgångar som företaget äger. Du ser även om dessa tillgångar finansieras med egna medel eller med lån. 

 

Dessa tillgångar brukar även delas upp i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Under anläggningstillgångar brukar man tillskriva sådant som maskiner och fastigheter. Det är sådant som behövs under lång tid för att driva verksamheten framåt. Omsättningstillgångar kan vara sådant som obetalda skulder eller kontanter. 

Därför kallas det balansräkning

Anledningen till att det kallas balansräkning är för att förhoppning är att båda sidor ska vara ungefär lika stora. Det bästa är om värdet på tillgångarna är lika stora som eget kapital och skulder. Du ser även hur mycket i företaget som finansieras av olika lån och hur mycket de äger själva.

Glöm inte bort kassaflödesanalysen vid en fundamentalanalys

Ytterligare en punkt som många gärna kollar på är kassaflödesanalysen. Här redovisas alla utbetalningar och inbetalningar som har gjorts under det gångna året. Under inbetalningar brukar man redovisa alla försäljningar och eventuellt lån. Utbetalningar kan vara olika inköp, räntor eller amorteringar. Alla företag strävar efter att ha ett högre belopp för inbetalningar än för utbetalningar. Då har de ett positivt kassaflöde. Det betyder att det finns pengar över och att dessa kan användas till olika investeringar eller kan betalas ut som vinster till aktieägarna. Du som investerar kan alltså få extra kontanter in på ditt konto i form av en aktieutdelning. Många väljer att investera i bolag som ger utdelning till sina ägare för de vill ha en stabil inkomst.

Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse

Här har företagen möjligheten att berätta om året som gått med lite mer fria händer. I en förvaltningsberättelse ger företaget en kort sammanfattning om några av de viktigaste händelserna under året som gått. De berättar bland annat om omsättningen har ökat på något sätt, om de har gått in i några nya marknader samt om de har lanserat några nya produkter. 

Revisionsberättelsen är alltså den sista delen som du kan kolla på vid en fundamental analys. Här måste revisorn gå in och bekräfta att alla uppgifter stämmer för det år som gått. Då får du en slags bekräftelse på att det är ett seriöst företag du har att göra med.

Använd årsredovisningen för att räkna ut vissa nyckeltal

Om du går igenom en årsredovisning kan du räkna ut flera nyckeltal. Dessa kan du använda om du vill jämföra olika konkurrenter inom samma bransch. Ett av de vanligaste talen är P/E tal. Det kan du ha användning för oavsett om du köper blanka aktier eller fonder. Just P/E tal står för price/earnings och används för att se om en aktie är värd att köpa eller inte. 

Ett annat tal som används är P/S tal vilket är aktiens pris i relation till omsättningen. Det ger en lite mer samlad bedömning och kan vara bra att använda när du ska ta ett beslut om att sälja eller köpa en aktie.

Vanliga frågor och svar om en fundamental analys

Det är en analys där du fokuserar på själva företaget istället för att titta på hur det går för aktiekursen. Du kan till exempel läsa om företagets omsättning, kassaflöde och andra viktiga detaljer.

Det mesta som är viktigt att veta hittar du i ett företags årsredovisning. Den brukar gå att ladda ner kostnadsfritt från företagets officiella hemsida. Normalt är det också möjligt att beställa den om de hellre vill det.

Självfallet, du kan göra hur många analyser du har tid till. Det tar dock lite tid att gå igenom all information och sålla ut de viktiga delarna. Dock är det ett bra sätt att jämföra olika konkurrenter om du sätter dig in i flera olika företag på samma gång. Då ser du snabbt vilka som har mest potential.