Hoppa till innehåll

Blanka metaller

Att handlar på råvarubörser är populärt idag. Därför är även blankning av metaller ett relativt vanligt koncept. Det beror på att metaller ses som en relativt riskfri produkt att handla med. Oavsett hur situationen i världen ser ut eller utvecklas blir metallen aldrig helt värdelös. Men hur går det då till, och vad betyder “att blanka”?

Vad betyder att blanka med metaller?

Om någon säger “gå kort silver” eller “blanka guld” handlar det inte om att man vill putsa upp föremålen av ädelmetall som man har hemma. (Att blanka eller “gå kort” är synonymer.) Det handlar om att man säljer en metalltillgång som man inte äger från början. Syftet med det är att man vill tjäna pengar, även om tillgångens värde sjunker. Man vill helt enkelt att priset på aktien eller varan ska sjunka. Eller snarare så vill man det för att man inte tror att det kommer att gå uppåt. Så man satsar på att den kommer att sjunka i värde. Det är raka motsatsen till hur det “brukar vara”; utgångspunkten är annars att man köper en tillgång, som silver eller guld, för att man tror att det är en investering som kommer att växa, eller stiga, i värde. Men om man säger att man ska “blanka” silver, palladium eller något annan metall, då är det motsatsen som gäller.

Hur blankar man metall?

För att kunna blanka tar man först en blankningspostion på marknaden. Det betyder att man lånar tillgångar som man inte har — eller äger. Man säljer sedan dessa lånade tillgångar med förhoppningen om att man ska kunna köpa tillbaka dem billigare i ett senare skede. Man måste dock alltid lämna tillbaka de lånade tillgångarna. Det betyder att man måste köpa tillbaka dem oavsett om priset har gått upp eller ner.

Om priset går ner gör man en vinst som motsvarar skillnaden mellan de pengar man fått vid försäljningen och återköpspriset. OM priset på metallen istället går upp får man en förlust.

Om man vill börja med blankning av metaller måste man kontakta en bank eller ett institut som arbetar med det. Sedan får man fylla i olika avtal och många gånger krävs det också att man går igenom en kreditprövning eftersom man kan riskera att hamna på minus efter blankningen.

Rent praktiskt säljer man sedan mer resurser än man har och får ett minus på sina tillgångar. När man sedermera vill försöka gå plus igen köper man tillbaka samma aktier eller tillgångar.

Vad är fördelarna och nackdelarna med att blanka metall?

Att blanka metaller som silver, guld, palladium har många fördelar. Eftersom värdet av metaller ofta är relativt beständigt, även om det kan öka och minska, är det relativt säkra investeringar. Guld är en tillgång som sällan stiger fort i värde, det kan rent av sjunka en del i samband med konflikter Eller när nya fyndigheter upptäcks. Det betyder att man har en säker investering, eller utgångspunkt, som man kan tjäna pengar på när man tror att det finns en värdeminskning på gång.

En nackdel med det här sättet att investera är att man måste hålla noga koll på marknadens priser och hur de förändras. Om man inte har tiden att göra det eller intresset för det kan man riskera att gå starkt back på sina investeringar. Blankning är inte heller något för den investerare som behöver eller vill göra investeringar som ger höga inkomster.

Generellt ska man också tänka på att det inte spelar någon roll om man vill blanka, vilket också kallas för att “gå kort” eller spekulera på något annat vis – innan man sätter igång och spekulerar i olika nedgångar och uppgångar måste man säkerställa att man vet vad den metallfond man har innehåller. Men om man verkligen lär sig metoden och har tiden kan man dra stor nytta av de svängningar som sker på marknaden och således även tjäna pengar när havet stormar, så att säga.

Det finns många risker med blankning eller investeringar i råvaror som metaller. Om man dessutom väljer att blanka på metalltillgångar som vinns utanför Sverige så tillkommer valutarisken.

Om man väljer automatisk växling kommer alla affärer i utländska tillgångar bli växlade till SEK, det gäller även eventuella utdelningar som sker på de utländska tillgångarna. För att slippa det kan man välja att ha ett valutakonto.