Hoppa till innehåll

Blanka olja

Blankning är i grunden en slags aktielånsaffär där den ena personen eller parten – utlånaren – mot en avgift eller ränta lånar ut en aktie till en annan part – låntagaren – under en begränsad tidsperiod. Det är låntagaren som är blankaren. När lånetiden löper ut återlämnar “blankaren” aktierna till utlånaren. Det som särskiljer blankning är att man inte köper i hopp om att värdepappret ska stiga i värde, utan i tron om att den ska sjunka i värde.

Blankning kan ske med olika typer av underliggande värden, som valutor, metaller och råvaror. Råvaror som exempelvis olja. Det sistnämnda är en av världsekonomins mest handlade och eftertraktade råvaror. Oljepriset kan fluktuera upp och ned i häftiga rörelser. Och det går lika enkelt att placera pengar på att oljepriset ska gå upp som att oljepriset ska ned. Enklast görs en sådan satsning via en så kallad handelsplattform.

Men vad betyder egentligen blankning av olja? Hur går det till?

Oljan som handelsvara

Kärt barn har många namn, eller åtminstone två – olja och petroleum. Det sistnämnda förkortas ofta petro. Olja är en av världsekonomins viktigaste och mest handlade råvara, vilken samtidigt säger en hel del om människans beroende av olja, och vilken stor omställning det är att gå mot mer hållbara energikällor. Människans beroende av oljan har också en stor inverkan på den globala geopolitiska situationen. Om man vill handla med olja måste man – eller får man – bra koll på vad som sker politisk i världen. Så fort det blir kris, och krig, vilket tyvärr inte är ovanligt, blossar eller skjuter oljepriset snabbt i höjden. Det vill säga när det sker i länder och regioner där det finns stora tillgångar av råolja. När oron sedan lägger sig blir oljemarknaden mer stabil, och man kanske rent av sen en tillbakagång i prisutvecklingen.

Förnybar energi är en annan viktig aspekt att väga in när man idag bedömer vad ett fat råolja bör kosta. Frågan en spekulant bör ställa sig i förhållande till förnybara energikällor är vad de kostar och hur de kommer att påverka priset på vanlig olja som Brentoljan eller WTI-olja.

Precis som på aktiemarknaden går priset på oljemarknaden sällan ostoppbart uppåt. Vad gör man om man ser tecken på att priset på petroleum kommer att dala nedåt? Svaret är förstås – blankning.

Vad betyder det att blanka olja?

Att blanka olja heter också att “gå kort” i olja. Förenklat förklarat betyder det att man kan tjäna pengar på oljan trots att dess värde minskar – eller rent faktiskt för att den gör det.

Gemensamt för all form av blankning har historiskt varit att man tar en så kallad “blankningsposition”. Lite beroende på vilken typ av värdepapper det rört sig om kan blankningen vara mer eller mindre komplex. Idag är situationen sällan så komplex kring blankningen – det behöver den åtminstone inte vara. En del av komplexiteten har bestått i att man lånat värdepapper som man inte ägt, och detta för en viss ränta. Man har behövt, vilket man i och för sig ofta fortfarande behöver, skriva på ett blankningsavtal, bland annat. Så komplicerat behöver det inte vara längre.

Mer om blankning och hur man “går kort” i olja

Syftet med att blanka olja är att man kan tjäna pengar relativt snabbt på en annalkande dipp. Men många som blankar är mer strategiska och långsiktig i sina blankningsprocesser. Blankning hjälper nämligen (den insatte) handlaren att gardera sig mot prisfall genom att först vinna på det och sedan köpa ännu fler värdepapper för ett lägre pris. Idag finns det handelsplattformar som gör alla köp och sälj tämligen smidiga. Det betyder att oljablankning inte behöver vara så komplicerat.

Idag finns det även derivat med hävstång som ger ungefär samma effekt som att till exempel blanka Brentolja genom att vara direkt kopplade till denna råvaras råvaruindex.

Det lättaste sättet att komma igång med blankning (inom olja och annat) är att vända sig till en bank eller nätmäklare som erbjuder börshandel.

Noter att oavsett om man väljer att blanka olja, råvaror eller andra aktier ska man alltid göra det med största möjliga hänsyn och tillförsikt. Hur ser marknaden och index ut? Analysera och tänk efter noga, ta in mycket omvärldsanalys och skynda långsamt. När man har mycket bra koll på läget kan man lättare upptäcka tillfälliga hack i kurvan som man kan nyttja. Kom dock ihåg att blankning och handel av detta slag alltid är en risk. Det finns inga garantier.