Hoppa till innehåll

Blanka råvaror

Blankning är i grunden en aktielånsaffär där den ena parten – utlånaren – mot en avgift eller ränta lånar ut en aktie till en annan part – låntagaren – under en tidsperiod. Låntagare är blankaren. När lånetiden löper ut återlämnar blankaren aktierna till utlånaren.

Men blankning kan också ske med valutor. Det går till exempel att blanka olika typer av valutor, som USD, SEK och EUR. Och idag kan man använda olika plattformar för att göra det. Men det går också att blanka på olika typer av råvara som guld och andra metaller.

Men vad betyder egentligen blankning av råvaror? Hur går det till?

Det här är blankning av råvaror

Det sägs att blankning blir alltmer populärt – inom alla områden, inte minst inom råvaruhandel och investeringar. En råvara kan till exempel vara guld, silver, olja, sojabönor, vete och kaffe. När det handlar om blankning av en råvara (och metaller) som guld så delas det ibland in i en egen sektion – metaller. Men guld (och andra metaller) är också råvaror – även om det inte är den typ av matbaserade råvaror som begreppet ofta avgränsas till.

För att kunna blanka behövs en handelsplattform. Det är en digital plattform du kan logga in på och handla genom. Att blanka betyder kort och gott att man säljer sina råvaror som har fått låna av någon annan. Genom att blanka kan man fortfarande tjäna pengar på dessa råvaror (som man lånat) även om deras underliggande värde skulle minska. Eller faktiskt, man tjänar pengar för att de går ned i värde – det är det man “satsar på” att de ska göra när man göra en blankning.

Vinsten vid en blankning är skillnaden mellan försäljningspriset du hade och priset du fick/får betala för att köpa tillbaka “instrumentet”.

Vad händer när en råvara blankas?

Vad som exakt händer när man blankar kan vara svårt att förstå. Ofta behöver man heller inte ha full koll på det som händer rent tekniskt. Eftersom det är saker som sker under huven. Men ett enkelt sätt att förklara blankning på är tänka på det som en “motsats”. Vanligtvis vill man att ett finansiellt instrument ska ge en värdeökning. När man tillexempel köper en råvara som olja, guld eller kaffe, så gör man det i hopp om att värdepappret sak få ett högre värde. Man vill helt enkelt att värdepappret eller aktien ska stiga. Men när man blankar gör man motsatsen till detta – eller åtminstone motsatsen till det man hoppas på: Önskan är att råvaran ska minska i värde.

När man blanka säljer man således sin aktie till ett bra pris med en önskan om att det ska minska i värde – eftersom om värdet går ner, så kan man köpa tillbaka värdepappret för det lägre priset och behålla mellanskillnaden. Mellanskillnaden är vinsten som investeraren får – därefter lämnar man tillbaka aktien till personen man “lånat den av”.

Risker med blankning av råvaror

Blankning är en intressant och populär möjlighet. Men det finns också många risker. Ska man vara riktigt nykter är det viktigt att erkänna att riskerna är stora. Den stora risken ligger i att råvaran eller tillgången kan stiga extremt mycket. Man har då gjort en riktigt stor felbedömning eftersom man egentligen trodde att värdet skulle minska. Då har blankningen helt enkelt förlorat sin funktion.

När man handlar med aktier “som vanligt” finns det ett så kallat förlusttak, som man kan förlita sig på. Ett sådant tak finns inte vid blankning. I många fall kan man dock dra nytta av svängningarna som finns på marknaden. Det kan man till exempel göra genom att handla aktier med hävstång. Blankning är, för att komma tillbaka till ämnet, också ett sätt att nyttja fluktuationerna på marknaden och låta dem “jobba” till ens fördel.

Kan man blanka råvaror?

Den här rubriken kan tyckas märklig eftersom hela den här texten handlar om att det både är möjligt och vanligt. Däremot är det inte alltid att det går med ditt specifika innehav eller värdepapper. Huruvida din tillgång går att satsa en blankning på hänger på marknaden: faktorer som pris och efterfrågan spelar in. Ibland finns det inte någon öppning eller tillfälle för att göra detta. För att ta reda på det kan dra ringa eller på annat sätt kontakta en mäklare. De kan både hjälpa till med bedömningen och processen.