Hoppa till innehåll

Blanka valutor

I dess grundbetydelse är blankningen en aktielånsaffär där den ena parten – utlånaren – mot en avgift eller ränta lånar ut en aktie till en annan part – låntagaren – under en tidsperiod. Låntagare är blankaren. När lånetiden löper ut återlämnar blankaren aktierna till utlånaren.

Men blankning kan också ske med råvaror eller valutor. Och idag kan man använda olika plattformar för att göra det. Det går till exempel att blanka olika typer av valutor, som USD, SEK och EUR.

Men vad betyder då, egentligen, blankning av valutor? Hur går det till?

Vad är blankning av valutor?

Vid blankning i aktiesammanhang finns det två begrepp att hålla reda på: “gå kort” och “gå långt” i en aktie. Det första betyder att man satsar pengar på att en aktie kommer att minska i värde. Motsatsen, “att gå långt”, betyder således att man satsar pengar på att en aktie ska gå upp i värde. Du kan göra precis samma sak med det förväntade värdet på en valuta – men vid blankning går man bara gå kort.

Den som vill blanka, gå kort, kan idag göra via en handelsplattform. Den som blankar valutor behöver inte göra något speciellt för att “blanka” dem utan processen är exakt densamma som när man väljer att investera i en valuta. Det betyder att man klickar på en knapp avsedd för blankning och vips har man placerat på en kort position för den valutan.

  • Om man satsat på en kort blankning så gör man en vinst om valutan tappar i värde.

Som att investera i en valuta

För en investerar är blankningsprocessen exakt samma process som en vanlig investering i en valuta. Detta trots att processen egentligen är mer komplicerad. Investeraren ser inte detta, utan processen som gör blankningen möjlig sker “under huven”. Detta osynliga hantverk behöver investeraren således inte befatta sig med. Istället klickar man på en knapp, fyller i ett önskat belopp och placerar därefter pengarna på en “kort“ position.

Varför välja att blanka valutor?

Att investera i en valuta är en risk. Värdet kan lätt stiga. Värdet kan lika lätt falla. Genom blankning håller man som investerar sig aktiv och relevant på marknaden. Fördelen med blankning är att man kan tjäna pengar torts att prisutvecklingen går neråt.

Blankning sker på en så kallas baissemarknad. Det äldre namnet för blankning är baissespekulation. 

Om man väljer att investera i en baissemarknad med valutor är blankning nästa alltid ett måste. I grunden handlar blankning om att man kan fortsätta tjäna pengar på de valutor man investerat i även om marknaden ser negativ ut.

Vem tjänar på blankning för valutor?

Det finns tre grupper som, i huvudsak, drar nytta av blankning. Den ena gruppen är enskilda investerare, den andra är stora investerare, och den tredje är förvaltare som använder sig av hedgefonder.

Enskilda investerare är privatpersoner. Privatpersoner bör använda sig av mäklare för att blanka.

Det finns olika anledningar till att någon vill blanka, gå kort. Den vanligaste är att man vill diskutera ett prisfall eller att man vill kunna stå pall mot risker mycket bättre. Större institutioner använder sig av blankning i samband med sina tradingstrategier.

Begränsningar med valutablankning

I en del fall kan myndigheter välja att förbjuda blankning för viss valutahandel. Anledningen till detta är för att man då vill säkerställa att det finansiella systemet inte blir ostabilt. Det är också viktigt att vara varse att det inte alltid är möjligt att blanka. Ett företag kan vara ovillig att låna ut värdepapper med “din valuta” som underliggande instrument. Det är också viktigt att hålla i åtanke att man kan drabbas av en obegränsad förlust vid blankning.

Exempel på blankning av valuta

Ponera att bitcoin handlas för 10 100 dollar och att investeraren tror att priset kommer att sjunka. Då kan man blanka på en kort position på 10 bitcoin. Nästa vecka når priset 10 100 dollar och investeraren stänger sin position. Då har investeraren tjänat 1000 dollar. Eftersom det är positionens öppningspris minus tillgångens nya pris multipliceras med antalet CFD-bitcoins. CFD-kontrakt är derivat som gör det möjligt att ta en position på under underliggande tillgångs prisrörelser, utan att behöva äga själva tillgången.

Sammanfattningsvis betyder blankning av valutor att man tar en position eftersom man tror att prisutvecklingen för valutan kommer att bli negativt. Man tror inte att tillgången har potential att växa, och marknaden kommer att sjunka.